Skötsel och hantering

För att undvika skador, onödigt slitage och förändringar i smyckets utseende bör användaren undvika att duscha eller bada med smycket på. Försök att undvika att smycket kommer i kontakt med områden där det nyligen applicerats smink, parfym och/eller hudkrämer.

Smycket kommer dock att förändras med användning och tid, band och snören kommer att slitas och kan komma att behöva bytas ut, polerade smycken kommer att oxidera och pläteringar och applicerade oxider kommer att nötas. Oglaserad keramik kommer att förändras av att bäras direkt mot huden då hudens egna fetter impregnerar produkten. Keramiken är i vissa utföranden skör och användandet av dessa produkter bör anpassas efter bärarens aktivitet.